Tarieven Huub Pennock

Cranio sessie e/o coaching
Een sessie duurt een uur en kost
€ 65,00 euro. De intake bij de 1e sessie is gratis.

Kennismakings-sessie cranio
Wil je ervaren wat cranio voor jou kan betekenen en bij jou past?
Maak dan een afspraak voor een kennismakingssessie voor € 45,--

Als therapeut ben ik lid van de belangenvereniging BMS


Klachten

Ik ben lid het klachtenportaal Zorg. Heb je een klacht maak het dan kenbaar en proberen we er samen uit te komen. Lukt dit niet dan kan zowel jij als ik contact opnemen met de belangenvereniging BMS. Dit kan via mail of via het klachtenformulier van bms-belangenvereniging.nl. Mocht dit ook niet tot een oplossing leiden dan kunt jij of ik contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg. Via mail of het formulier op de website klachtenportaalzorg.nl

 

 

Tarieven Catharina Boot

Cranio sessie
Een sessie duurt een uur en kost
€ 65,00 euro. De intake bij de 1e sessie is gratis.

Zorgzoeker en verzekeringen
Ik ben te vinden in de zorgzoeker. Mocht je een aanvullende verzekering hebben dan kun je bij je zorgverzekeraar checken of je een, geheel of gedeeltelijke, vergoeding krijgt voor de cranio sessie.

Als therapeut ben ik aangesloten bij de NCSV (255-0196) en de RBCZ ( 102014R) SCAG en Wkkgz.

Klachten

Via de NCSV ben ik aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG. Als er een klacht is over mijn behandeling komen wij er hopelijk in de eerste instantie samen uit. Mocht dat niet lukken dan kunt u contact opnemen met de NCSV. De klacht wordt door hun in behandeling genomen. DE RBCZ regelt het tuchtrecht.