Watersessie voor pasgeborenen en jonge baby's tot en met 4 maanden

Tijdens een watersessie wordt je kindje weer gedragen door warm water en liefdevolle zachte handen. Ik laat zien hoe je je baby ondersteunt en hoe je vertrouwd raakt met het drijfvermogen van water. Een mooie manier om samen te ontspannen en te verbinden. Het maakt van het badderen voor elke pasgeborene een helende reis. Het geeft een gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Het water streelt de huid en ontspant de spieren en de darmen. Het is heerlijk voor je baby om na een intense geboorte, vol vertrouwen en in overgave traag te bewegen in warm water.

Ouders en baby's kunnen met deze ervaringen, thuis en in het zwembad verder oefenen, spelen en intens genieten van elkaar in het water.

 

Je ziet dat de baby's de bewegingen in het water heel snel oppakken. je hoeft ze alleen hiertoe uit te nodigen. Baby's kunnen dan wel niet praten, maar kunnen wel via hun lichaamstaal vertellen waar ze zitten en wat ze nodig hebben.

Helende watersessie

Na een moeilijke geboorte of bij huilbaby’s kan ik in het water gebruik maken van de zachte aanraking van cranio . Warm water en de veilige bedding van mijn aanwezige handen nodigen je baby uit om zich zachtjes te ontvouwen en te balanceren. Ik volg zijn of haar ritme. De ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling van hun baby. De toegepaste handelingen zijn aangenaam en ontspannend. Soms kan het zijn dat de baby gaat huilen omdat er iets emotioneels bij hem of haar wordt aangeraakt.

Ik ga als eerste met je kindje het water in en geef een eerste behandeling van ongeveer 10/15 minuten. Daarna komt een van de ouders in het water erbij en behandelen samen je baby. Vooraf zal ik je vragen hoe de zwangerschap en geboorte is verlopen.

We maken gebruik van een groot bevalbad met water van ca 37 graden celsius.

Meenemen

Neem badkleding, handdoeken en eventueel badjas mee. Honger hebben is niet fijn maar een overvolle maag ook niet. Je kunt borstvoeding in het water geven of na het bad een flesje.

Achtergrondinformatie cranio
Tijdens de natuurlijke geboorte moet de baby door het geboortekanaal. Nek en schedel van de baby worden aan enorme krachten blootgesteld, waardoor botjes over elkaar schuiven en wervels verschuiven. De schedel van de baby is flexibel genoeg doordat de schedelbotten elkaar overlappen.
Meestal schuiven na de geboorte de botjes en wervels vanzelf weer op hun plaats. Helaas komt het ook vaak voor dat de baby niet zelf in staat is de gevolgen van de compressie van de geboorte volledig ongedaan te maken, met als mogelijk gevolg overlappingen van de schedelbotjes en verdraaiingen van de wervelkolom. Systemen en organen in het lichaam van de pasgeborene krijgen daardoor niet genoeg "ruimte" om naar behoren te functioneren. Met als resultaat : huilbaby's, kleintjes die moeders melk niet binnen kunnen houden of kolieken of ademhalingsmoeilijkheden hebben. Indien we de pasgeborenen en jonge kinderen ondersteunen om vroege trauma's te verwerken dan zijn ze vrij om zich volledig te ontplooien. Het is nooit te laat om de effecten van een moeilijke zwangerschap of bevalling* te behandelen. Maar hoe vlugger hoe beter.
In Scandinavië krijgt iedere pasgeborene standaard een behandeling, zodat de schedelbeenderen en heupen alle ruimte weer in kunnen nemen, na de compressie van de bevalling. Ook baby's na een keizersnee hebben baat bij een behandeling, juist omdat zij de compressie niet hebben ervaren en direct vanuit het vrije water met de zwaartekracht om moeten gaan.
*We spreken van probleemgeboorten bij een aangezichtsligging, keizersnede, stuitligging, meerlingzwangerschap en meerlingbevalling... of bevallingen die gepaard gaan met stressfactoren zoals lange weeën, vacuümverlossing, tangverlossing, epidurale verdovingen, duwen op de buik, navelstreng om de nek, langdurende geboorte, voortijdig breken van vliezen, ziekenhuisopname en andere oorzaken.
Maar ook vlugge en gemakkelijke geboorten kunnen het craniale systeem stresseren.